Nhà hàng Hà Nội 1952

Gạch mix tone màu trắng đen
Nhà hàng Hà Nội 1952

Một số công trình gạch bông việt đã thực hiện, đây là mẫu thiết kế của nhà hàng tại khu vực hà nội. 

 

cong-trinh-1

 

 

 

cong-trinh-2

 

 

cong-trinh-3

 

 

cong-trinh-4

 

 

cong-trinh-6