P coffee - Đồng Tháp

P coffee - Đồng Tháp sử dụng đa số vật liệu trang trí từ Gạch Bông Việt, rất hân hạnh khi được hợp tác với CĐT P coffee.
P coffee - Đồng Tháp

 P coffee - Đồng Tháp sử dụng đa số vật liệu trang trí từ Gạch Bông Việt, rất hân hạnh khi được hợp tác với CĐT P coffee. 

Các vật liệu trang trí Gạch Bông Việt cung cấp bao gồm gạch bông cổ điển ốp lát, gạch bông gió xi măng ốp tường, gạch thẻ cổ ốp tường. Nhờ các vật liệu trang trí mà không gian  P coffee tăng thêm phần đặc biệt và thu hút hơn.