Highlands Coffee - Landmark 81

Highlands Coffee - Landmark 81 sử dụng gạch bông xi măng cổ điển làm điểm nhấn khu vực order.
Highlands Coffee - Landmark 81

 Highlands Coffee - Landmark 81 sử dụng gạch bông xi măng cổ điển làm điểm nhấn khu vực order.