JAN SHOP - Quận 1

Là một cửa hàng thời trang nên vật liệu trang trí cửa hàng cũng được lựa chọn tỉ mỉ, cửa hàng đã sử dụng gạch cổ đỏ ốp phía dưới để làm nổi bậc tên thương hiệu, sàn được lát bằng gạch bông cổ điển rất sang trọng.
JAN SHOP - Quận 1

Là một cửa hàng thời trang nên vật liệu trang trí cửa hàng cũng được lựa chọn tỉ mỉ, cửa hàng đã sử dụng gạch cổ đỏ ốp phía dưới để làm nổi bậc tên thương hiệu, sàn được lát bằng gạch bông cổ điển rất sang trọng.