Nhà ở của khách tại Đà Nẵng

Gạch trang trí chủ đạo cho ngôi nhà là gạch thẻ cổ, gạch thẻ cổ mang lại không gian cổ và hoài niệm.
Nhà ở của khách tại Đà Nẵng

Gạch trang trí chủ đạo cho ngôi nhà là gạch thẻ cổ, gạch thẻ cổ mang lại không gian cổ và hoài niệm.