Nhà hàng Ông Sủi

Nhà hàng Ông Sủi theo phong cách HongKong nên sử dụng tone đỏ vàng chủ yếu. Vì thế gạch bông trang trí được chọn cũng mang 2 màu sắc này.
Nhà hàng Ông Sủi

 Nhà hàng Ông Sủi theo phong cách HongKong nên sử dụng tone đỏ vàng chủ yếu. Vì thế gạch bông trang trí được chọn cũng mang 2 màu sắc này.