Phúc Long - SaiGOnCenter Quận 1

Phúc Long - SaiGOnCenter Quận 1 sử dụng gạch bông men lục giác để lát toàn bộ nền, với tone xám không quá mạnh và hoa văn ngẫu nhiên tạo điểm nhấn đặc biệt cho thiết kế.
Phúc Long - SaiGOnCenter Quận 1

 Phúc Long - SaiGOnCenter Quận 1 sử dụng gạch bông men lục giác để lát toàn bộ nền, với tone xám không quá mạnh và hoa văn ngẫu nhiên tạo điểm nhấn đặc biệt cho thiết kế.