Nhà sân vườn - Tây Ninh

Nhà ở sân vườn ốp tường gạch cổ mang lại nét đẹp hòai niệm cho không gian chủ sở hữu.
Nhà sân vườn - Tây Ninh

 Nhà ở sân vườn ốp tường gạch cổ mang lại nét đẹp hòai niệm cho không gian chủ sở hữu.