Cửa hàng thực phẩm - Quận 2

Gạch bông xi măng cổ điển tone màu trắng đen làm chủ đạo, họa tiết đơn giản không gây rối mắt mà lại hài hòa với nội thất.
Cửa hàng thực phẩm - Quận 2

Gạch bông xi măng cổ điển tone màu trắng đen làm chủ đạo, họa tiết đơn giản không gây rối mắt mà lại hài hòa với nội thất.