P&T Coffee

P&T Coffee

Chủ nhà:Chị Hạnh | Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chuỗi Quán cà phê ấm cúng và hiện đại, không gian mở rộng đã dùng gạch bông như một công cụ để tô điểm thêm cho không gian của mình.

Chuỗi Quán cà phê ấm cúng và hiện đại, không gian mở rộng đã dùng gạch bông như một công cụ để tô điểm thêm cho không gian của mình.

Quán cà phê sử dụng gạch bông

Quán cà phê sử dụng gạch bông

Quán cà phê sử dụng gạch bông

 

 

 

 

Chia sẻ