Shilla Resort - Quảng Nam

Shilla Resort - Quảng Nam đẳng cấp với thiết kế đồ sộ, rộng lớn. Khu vực sân lát gạch trồng cỏ 8 lỗ vừa độc đáo vừa gắn liền với thiên nhiên.
Shilla Resort - Quảng Nam

 Shilla Resort - Quảng Nam đẳng cấp với thiết kế đồ sộ, rộng lớn. Khu vực sân lát gạch trồng cỏ 8 lỗ vừa độc đáo vừa gắn liền với thiên nhiên.