Khách sạn Lê Ngọc - An Giang

Khách sạn Lê Ngọc - An Giang dùng gạch bông xi măng và gạch bông gió xi măng để trang trí nền và tường tạo nên điểm nhấn hoàn hảo.
Khách sạn Lê Ngọc - An Giang

Sự phối hợp hài họa giữa các loại vật liệu trang trí cũng là một phần quan trọng trong thiết kế.  Khách sạn Lê Ngọc - An Giang dùng gạch bông xi măng và gạch bông gió xi măng để trang trí nền và tường tạo nên điểm nhấn hoàn hảo.