Coffee Đà Lạt

Công trình sử dụng gạch bông xi măng cổ điển, gạch bông men lát nền, gạch thẻ cổ ốp tường, gạch thẻ xanh ốp quầy bar nhằm tạo nhiều không gian mới cho khách hàng.
Coffee Đà Lạt

Công trình sử dụng gạch bông xi măng cổ điển, gạch bông men lát nền, gạch thẻ cổ ốp tường, gạch thẻ xanh ốp quầy bar nhằm tạo nhiều không gian mới cho khách hàng.

Mỗi khu vực mang một phong cách khác nhau phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng.