Coffee Kiên Giang

Coffee Kiên Giang mang tone màu hồng trẻ trung và dễ thương sẽ thu hút nhiều bạn trẻ và gia đình có trẻ con.
Coffee Kiên Giang

Coffee Kiên Giang mang tone màu hồng trẻ trung và dễ thương sẽ thu hút nhiều bạn trẻ và gia đình có trẻ con.

Quán sử dụng gạch thẻ màu hồng, bề mặt bóng, kích thước 10x10cm để ốp lát các khu vực quầy, bếp, ốp tường khu vực dành cho khách hàng.