GẠCH CỔ BÊ TÔNG

Gạch cổ bê tông, Viên góc


Gạch cổ bê tông, Viên góc

- Danh mục: GẠCH CỔ BÊ TÔNG

- Kích thước: 6x17.5/7.5

- Quy cách:

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 1345

Gạch cổ bê tông, Viên góc

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật