GẠCH CỔ BÊ TÔNG

Gạch cổ bê tông, Trắng - A06


Gạch cổ bê tông, Trắng - A06

- Danh mục: GẠCH CỔ BÊ TÔNG

- Kích thước: 6x20 cm

- Quy cách: 80 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Hàng mới | Lượt xem: 441

Gạch cổ bê tông, Trắng - A06

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật