Gạch bông gió đá ép, VTT-07


Gạch bông gió đá ép, VTT-06

- Danh mục: GẠCH BÔNG GIÓ ĐÁ ÉP

- Kích thước: 20x40x6.5 cm

- Quy cách: 12.5 viên/m2

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 231

Gạch bông gió đá ép, VTT-06

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật