Gạch bông gió đá ép, VTT-04


Gạch bông gió đá ép, VTT-04

- Danh mục: GẠCH BÔNG GIÓ ĐÁ ÉP

- Kích thước: 39x19x9 cm

- Quy cách: 13.5 viên/m2

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 278

Gạch bông gió đá ép, VTT-04

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật