Mr.Phin Coffee Chu Văn An

Mr.Phin Coffee Chu Văn An theo phong cách hiện đại sử dụng gạch bông xi măng mix trắng đen xám để làm điểm nhấn trong thiết kế.
Mr.Phin Coffee Chu Văn An

Mr.Phin Coffee Chu Văn An theo phong cách hiện đại sử dụng gạch bông xi măng mix trắng đen xám để làm điểm nhấn trong thiết kế.

Gạch bông xi măng mix trắng - đen -  xám ốp quầy order và lang cang tạo điểm nhấn ngay từ cái nhìn đầu tiên.