Gạch mosaic thủy tinh, M-TTHB02-Lợt


Gạch mosaic thủy tinh, M-TTHB02-Lợt

- Danh mục: MOSAIC THỦY TINH

- Kích thước: 300x300mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 39

Gạch mosaic thủy tinh, M-TTHB02-Lợt

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật