Gạch bông trái bầu, VL20-001


Gạch bông đặc biệt với kích thước và hoa hoa khác biệt là nguồn cảm hứng thiết kế vô tận cho các kiến trúc sư.

- Danh mục: GẠCH BÔNG ĐẶC BIỆT

- Kích thước: 26x26 cm

- Quy cách:

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 291

Gạch bông đặc biệt với kích thước và hoa hoa khác biệt là nguồn cảm hứng thiết kế vô tận cho các kiến trúc sư.

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật