Đá bóc soi vàng


Đá bóc soi vàng

- Danh mục: ĐÁ BÓC

- Kích thước: 10x20 cm

- Quy cách: 50 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 234

Đá bóc soi vàng

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật