ĐÁ ỐP TƯỜNG

Đá mài bóng, Trắng sữa


Đá mài bóng, Trắng sữa

- Danh mục: ĐÁ ỐP TƯỜNG

- Kích thước: 10x20 cm

- Quy cách: 50 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 80

Đá mài bóng, Trắng sữa

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật