Đá răng lược, Trắng


Đá răng lược, Trắng

- Danh mục: ĐÁ RĂNG LƯỢC

- Kích thước: 10x20 cm

- Quy cách: 50 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 238

Đá răng lược, Trắng

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật