Đá bóc đen


Đá bóc đen

- Danh mục: ĐÁ BÓC

- Kích thước: 10x20 cm

- Quy cách: 50 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 256

Đá bóc đen

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật