Nhà hàng Lotte Mart - Quận 7

Nhà hàng Lotte Mart - Quận 7 ốp tường dùng gạch thẻ trắng mờ size 100x100mm và 75x150mm, gạch thẻ men rạn xanh ốp quầy.
Nhà hàng Lotte Mart - Quận 7

Nhà hàng Lotte Mart - Quận 7  ốp tường dùng gạch thẻ trắng mờ size 100x100mm và 75x150mm,  gạch thẻ men rạn xanh ốp quầy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.