MOSAIC QUE ĐŨA

Gạch mosaic, Y22F11M


Gạch mosaic, Y22F11M

- Danh mục: MOSAIC QUE ĐŨA

- Kích thước: 296x300mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Hàng mới | Lượt xem: 734

Gạch mosaic, Y22F11M

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật