MOSAIC MEN-RẠN

Gạch mosaic que đũa, XL05


Gạch mosaic que đũa, XL05

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 299x296mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Hàng mới | Lượt xem: 217

Gạch mosaic que đũa, XL05

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật