MOSAIC MEN-RẠN

Gạch mosaic, M-T38


Gạch mosaic, M-T38

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 285x312mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 509

Gạch mosaic, M-T38

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật