MOSAIC MEN-RẠN

Gạch mosaic trắng mờ, 4801M


Gạch mosaic trắng mờ, 4801M

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 300x300mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 424

Gạch mosaic trắng mờ, 4801M

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật