Gạch cổ bê tông, Đỏ gạch


Gạch cổ bê tông, Đỏ gạch

- Danh mục: GẠCH CỔ BÊ TÔNG

- Kích thước: 6x19 cm

- Quy cách:

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 271

Gạch cổ bê tông, Đỏ gạch

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật