GẠCH BÔNG MEN LỤC GIÁC

Gạch bông men lục giác lớn, LGM - TMYH2630002M


Gạch bông men lục giác lớn, LGM - TMYH2630002M

- Danh mục: GẠCH BÔNG MEN LỤC GIÁC

- Kích thước: 26x30cm

- Quy cách: 17 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 771

Gạch bông men lục giác lớn, LGM - TMYH2630002M

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật