Gạch bông men lục giác, LGM - M12


Gạch bông men lục giác

- Danh mục: GẠCH BÔNG MEN LỤC GIÁC

- Kích thước: 23x20 cm

- Quy cách: 29 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 247

Gạch bông men lục giác, LGM - M12

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật