Nhà hàng Ashima - Quận 1

Sử dụng gạch bông cổ điển tone màu kem xám hòa hợp dưới ánh đèn vàng tăng thêm phần sang trong cho nhà hàng Ashima - Quận 1.
Nhà hàng Ashima - Quận 1

Sử dụng gạch bông cổ điển tone màu kem xám hòa hợp dưới ánh đèn vàng tăng thêm phần sang trong cho nhà hàng Ashima - Quận 1.