Gạch thẻ vĩ, Xanh mint mờ


Gạch thẻ vĩ, Xanh mint mờ

- Danh mục: GẠCH THẺ TRANG TRÍ

- Kích thước: 30x30 cm

- Quy cách: 11 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 678

Gạch thẻ vĩ, Xanh mint mờ

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật