GẠCH THẺ TRANG TRÍ

Gạch thẻ Porcelain 75x150mm


Gạch thẻ Porcelain 75x150mm

- Danh mục: GẠCH THẺ TRANG TRÍ

- Kích thước: 7.5x15cm

- Quy cách: 88 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 2942

Gạch thẻ Porcelain 75x150mm

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật