MOSAIC VẢY CÁ

Gạch mosaic vảy cá, M-651X


Gạch mosaic vảy cá, M-651X

- Danh mục: MOSAIC VẢY CÁ

- Kích thước: 293x274mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 706

Gạch mosaic vảy cá, M-651X

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật