MOSAIC VẢY CÁ

Gạch mosaic vảy cá, F05


Gạch mosaic vảy cá, F05

- Danh mục: MOSAIC VẢY CÁ

- Kích thước: 300x300mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 390

Gạch mosaic vảy cá, F05

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật