MOSAIC MEN-RẠN

Gạch mosaic trái bầu, M-G869


Gạch mosaic trái bầu, M-G869

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 246x280mm

- Quy cách: 14 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Hàng mới | Lượt xem: 402

Gạch mosaic trái bầu, M-G869

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật