MOSAIC MEN-RẠN

Gạch mosaic que đũa, T3251M


Gạch mosaic que đũa, T3251M

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 284x296mm

- Quy cách: 12 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Hàng mới | Lượt xem: 162

Gạch mosaic que đũa, T3251M

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật