MOSAIC MEN-RẠN

Gạch mosaic, M-GS04


Gạch mosaic, M-GS04

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 300x300mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: M2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 408

Gạch mosaic, M-GS04

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật