MOSAIC MEN-RẠN

Gạch mosaic, M-G368


Gạch mosaic, M-G368

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 266x305mm

- Quy cách: 12 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Hàng mới | Lượt xem: 215

Gạch mosaic, M-G368

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật