Gạch mosaic, M-CZM932Y


Gạch mosaic, M-CZM932Y

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 296x256mm

- Quy cách: 13 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 68

Gạch mosaic, M-CZM932Y

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật