Gạch mosaic, M-CZB621X


Gạch mosaic, M-CZB621X

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 293x274mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 59

Gạch mosaic, M-CZB621X

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật