MOSAIC MEN-RẠN

Gạch mosaic lục giác, xanh dương đậm


Gạch mosaic lục giác, xanh dương đậm

- Danh mục: MOSAIC MEN-RẠN

- Kích thước: 300x300mm

- Quy cách: 11 vỉ/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 383

Gạch mosaic lục giác, xanh dương đậm

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật