GẠCH KÍNH

Gạch kính, Sọc Đũa


Gạch kính, Sọc Đũa

- Danh mục: GẠCH KÍNH

- Kích thước: 20x20 cm

- Quy cách: 25 viên/m2

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 492

Gạch kính, Sọc Đũa

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật