GẠCH GỐM NUNG HOA VĂN

Gạch gốm nung, Hoa văn 14


Gạch gốm nung, Hoa văn 14

- Danh mục: GẠCH GỐM NUNG HOA VĂN

- Kích thước: 10x10 cm

- Quy cách: 100 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 1222

Gạch gốm nung, Hoa văn 14

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật