Gạch cổ viên Miền Trung


Gạch cổ viên Miền Trung

- Danh mục: GẠCH CỔ XÂY

- Kích thước: 10x20 cm

- Quy cách: 50 viên/m2

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 289

Gạch cổ viên Miền Trung

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật