GẠCH CỔ NUNG XÂY

Gạch cổ nung xây, Đỏ đen


Gạch cổ nung xây, Đỏ đen

- Danh mục: GẠCH CỔ NUNG XÂY

- Kích thước: 10x20 cm

- Quy cách: 50 viên/m2

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 231

Gạch cổ nung xây, Đỏ đen

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật