Gạch cổ nung đỏ, 30x30 cm


Gạch cổ nung đỏ, 30x30 cm

- Danh mục: GẠCH CỔ NUNG LÁT NỀN

- Kích thước: 30x30 cm

- Quy cách: 11 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 212

Gạch cổ nung đỏ, 30x30 cm

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật